Karel Havlíček Borovský

Křest svatého Vladimíra

Čte:

Jan Přeučil

Křest svatého Vladimíra, poslední ze tří satirických veršovaných skladeb napsaných v době Havlíčkova pobytu ve vyhnanství v Brixenu, patří mezi nesmrtelnou klasiku české literatury. Jeden z největších českých novinářů a Mistr satirických epigramů v ní v roce 1855 zveršoval vyprávění středověkých spisů o příchodu křesťanství na Rus. Vložil do ní svůj pohled na náboženství i na režim ruského samoděržaví, potažmo na absolutistickou moc vůbec.
Křest svatého Vladimíra není mezi některými gymnazisty a studenty literatury tak známým dílem, jako Klár Lávra. Přitom je toto třetí satirické dílo Karla Havlíčka velmi nadčasové a obsahově stále aktuální: Jde o příběh boha Peruna (slovanský bůh hromu). Car chtěl, aby mu na jeho svátek Perun zahřměl na oslavu. Perun to odmítl splnit. Vymezil se vůči carově příkazu rezolutně a použil nevybíravý slovník. Car dal Peruna chytit, vláčet městem připoutaného na koňském ocase a poupně utopit.
Rusku pak chyběl Bůh... a co se dělo dál? Dílo je psáno velmi čtivým, hovorovým, místy vulgárním jazykem. Havlíček zde ironizuje moc státního aparátu, který může poroučet i Bohu.
Tuto audioknihu vydavatelé věnují vynikajícímu herci – Mistru slova a učiteli rétoriky, Janu Přeučilovi, k jeho významnému životnímu jubileu.

Režie: Jindřiška Nováková
Záznam zvuku, střih, mixáž a mastering: Tomáš Gsöllhofer
Hudba: Jiří Jelínek
Natočeno ve zvukovém studiu DAMU v Praze
Titulní obrázek: František Gellner
Grafický design: Vladimír Verner 2016
1 audio CD, celková stopáž: 50:13 minut
Katalogové číslo: AY 283-1
Vydaly v koprodukci: ℗ a © AudioStory, spol. s.r.o. a Vyšehrad, spol. 
s.r.o. v roce 2016

Vysvětlivky:
Regrace – být postižen službou
športle – dary v naturáliích
deputát – odměna vedle platu
špendýrovat – dopřát si 
flügel adjutant – křídelní pomocník
richt euch – v řadě (v řad!)
akcidence – přivýdělek
vomeldovat – oznámit
špejchar – sýpka
špendáže -sponzoring
asekurace – pojištění, zabezpečení, záruka
Širas Tümbekia – turecká vodní dýmka
lavičník – hadr
ofěry – obětní dary církvi
petenti – žadatelé, uchazeči, žebráci
drabanti – strážní
kalkanti – obsluhovali měchy u varhan pomocí nohou
alterace – změna, porucha
pacht – pronájem zemědělské půdy
licitace – smlouvání
renomýrovaný – s dobrou pověstí, věhlasný
al pari – shoda nominální hodnoty cenného papíru s kurzem
interkalár – mezidobí (kdy je nějaký úřad neobsazen, čímž se ušetří finance)
derviš – islámský žebravý mnich
subordinace – služební podřízenost
erár – státní pokladna
ad latus – přídavkem
votum – vyjádření názoru, hlasování
kamarila – vlivná skupina osob ovlivňujících rozhodující osobnosti
puncto – v tomto bodě, pokud se týče, ohledně
metresa – vydržovaná milenka, souložnice
filiálka – pobočka
multiplikovat – zvětšovat, zesilovat, násobit, rozhojňovat
Čimboraso – hora – sopka v Ekvádoru
prebenda – výhoda, příjem za zásluhy
arak – likér z vína aromatizovaný anýzem
Augsburg – univerzitní město, sídlo katolické diecéze
Augsburský svátek míru se slaví na paměť dohody mezi protestanty a katolíky
Lacrimae Christi – Slzy Kristovy – druh jemného italského mešního vína
pardus – výprask rákoskou

V Jezovitském marši jsou užity latinské výrazy z katolické mše svaté, kterými 
byly často nazývány také dodnes známé duchovní zpěvy a oslavné hymny.

Například:
Te Deum laudamus – Tebe Bože chválíme
Credo in unum Deum – Věřím v jednoho Boha
Benedictus, qui venit in nomine domini – Požehnaný, který přichází ve jménu 
Páně
Veni sancte spiritus – Přijď duchu svatý
dona nobis pacem – daruj nám pokoj

Obsah:

1. Zpěv první – Perun a Vladimír                               
6:42 minut
2. Zpěv druhý – Hospodářství                                  
6:35 minut
3. Zpěv třetí –  Vojenský soud                                 
4:47 minut
4. Zpěv čtvrtý – Testament Perunův                             
3:55 minut
5. Zpěv pátý -  Bezbožnost na Rusích                           
5:29 minut
6. Zpěv šestý -  Audience                                     
4:26 minut
7. Zpěv sedmý – Ministerská rada                               
5:49 minut
8. Zpěv osmý -  Kamarila                                    
5:12 minut
9. Zpěv devátý - Jezovitský marš                               
3:00 minut
10. Zpěv desátý – Konkurs                                    
4:13 minut
Celý obsah

Obchod:

Audioteka Alza

AudioStory © 1991-2018

Partneři: Nakladatelství Argo | Nakladatelství Vyšehrad | Nakladatelství Portál | Deník Knihy

Stránky: Miroslav Hařovský