Charles Dickens

Charles Dickens

1812-1870
Anglický spisovatel považovaný za jednoho z největších romanopisců 19.stol.
Svou literární dráhu zahájil roku 1833 drobnými časopiseckými črtami a povídkami, vydávanými pod pseudonymem Boz, v nichž zachycoval londýnské prostředí a postavy i z nižších společenských vrstev. Tyto jeho práce plné humoru a vtipu si čtenáři oblíbili natolik, že se rozhodl pustit se do větších prací. Z nuzných poměrů se Dickens díky své houževnatosti a vytrvalosti vypracoval na skutečnou hvězdu literárního nebe.
Je nejvýznamnější a nejpopulárnější představitel viktoriánského románu a jeden z největších realistických autorů první poloviny 19.stol. V mnohých svých knihách uplatnil zkušenosti ze svého dětství a jeho celoživotním tématem se tak stal tragický osud chudých dětí. Byl mistrem dějových zápletek, výstižných osobních charakteristik a usiloval i o citovou působivost.

AudioStory © 1991-2018

Partneři: Nakladatelství Argo | Nakladatelství Vyšehrad | Nakladatelství Portál | Deník Knihy

Stránky: Miroslav Hařovský