Torey L. Hayden

Torey L. Hayden

Vystudovala speciální pedagogiku a psychologii. Pracovala jako speciální pedagožka a rodinná terapeutka, přednášela na vysoké škole. Je autorkou řady velmi úspěšných non-fiction románů z prostředí školy pro děti s poruchami chování. Napsala jedenáct knih. V češtině vyšly tři z nich: Spratek (2008), Dračice a mazánek (2009) a Zvíře (2010). Všechny vydal Portál. Čerpala v nich ze svých osobních zkušeností z práce s dětmi s poruchami chování.
Kniha Spratek byla autorčinou prvotinou, v USA vyšla v roce 1980. Napsala ji za pouhých osm dní.
Nyní se věnuje poradenství a přednáškové činnosti v oblasti boje proti zneužívání dětí. Dlouhodobě se angažuje také v charitativních aktivitách na pomoc dětem, podporuje britskou Národní společnost pro prevenci násilí na dětech.

AudioStory © 1991-2018

Partneři: Nakladatelství Argo | Nakladatelství Vyšehrad | Nakladatelství Portál | Deník Knihy

Stránky: Miroslav Hařovský