Franz Kafka

Franz Kafka

Pražský německy píšící spisovatel židovského původu. Jeden z nejlepších prozaiků 20. století, který byl vysoce oceňován již svými současníky. Díky svému výjimečnému talentu se stal jako jeden z mála českých autorů slavným po celém světě. Narodil se v Praze do rodiny židovského velkoobchodníka s galanterií. Vystudoval Německé státní gymnázium a poté práva na německé části Karlo-Ferdinandovy univerzity. V roce 1906 absolvoval a stal se doktorem práv. Nastoupil do Dělnické úrazové pojišťovny jako právní poradce. V tomto období publikoval v časopisech a novinách své první texty.
Franz Kafka byl ke své vlastní tvorbě velice kritický, za svého života dovolil vydat jen pár svazků, mezi kterými byla například Proměna, Ortel, Venkovský lékař. Převážnou část jeho slavných děl vydal Max Brod až po Kafkově smrti, i když si to Kafka výslovně nepřál a chtěl, aby byla jeho díla spálena. Mezi tato díla patří i tak slavné romány jako Nezvěstný, Zámek, Proces. Téma, kterým se Kafka ve své tvorbě nejvíce zaobíral, byla úřední moc a její bezmezný vliv na obyčejné lidi. Člověk se tak stává jen bezmocnou loutkou v rukou soudů a státní správy. Konce Kafkových děl jsou vždy tragické a bezvýchodné, reflektoval tak svůj pocit, který měl ze světa kolem sebe.

AudioStory © 1991-2018

Partneři: Nakladatelství Argo | Nakladatelství Vyšehrad | Nakladatelství Portál | Deník Knihy

Stránky: Miroslav Hařovský